Oszacowanie potrzeb klienta

Przygotowanie kosztorysu animacji reklamowej to pierwszy krok w opracowaniu projektu reklamy 3d. Po zgromadzeniu materiałów do projektu określamy potrzebny budżet na zaplanowane zlecenie i zaczynamy tworzenie animacji promocyjnej na potrzeby reklamy.

Przygotowanie projektu

Drugim etapem jest przygotowanie projektu i wyznaczanie celu reklamy 3d. Staramy się dobrać jak najlepiej materiały do potrzeb reklamy. Na tym etapie decydujemy, w jakim kierunku ma być przedstawiona animacja reklamowa lub promocyjna.

Animacje reklamowe i promocyjne 3d

W tym kroku projektu całe nasze skupienie jest skierowane na samą animację 3d. Koncentrujemy się na doborze szybkości animacji, wyborze kadrów, typów oświetlenia, aby oddać pożądany klimat animacji potrzebnej w kampanii promocyjnej 3d.

Publikacja i emisja animacji 3d

Ostatnim krokiem ze strony naszego studia 3d jest dostarczenie finalnego produktu, czyli animacji 3d. Przygotowana kampania reklamowa w postaci animacji promocyjnych jest gotowa do publikacji. Zazwyczaj są to kanały social media oraz telewizja.