Oszacowanie potrzeb klienta

Aby zaprojektować dobre logo 2d lub 3d trzeba zebrać informacje na temat firmy i tego, jakie usługi będzie oferować. Analiza materiałów pozwoli obrać nam drogę do wyceny projektu oraz rozwiać wszystkie wątpliwości na temat etapów projektowania loga firmy.

Przygotowanie szkiców i projektowanie w programie 3d

Pierwszym krokiem projektowania logo jest stworzenie kilku szkiców-przykładów do wyboru, aby klient mógł wybrać interesującą dla siebie wersję. Po akceptacji szkicu dopracowujemy finalne wersje logo 2d, a następnie opracowujemy logo 3d i opcjonalnie tworzymy animacje 3d.

Wybór wersji, dobór czcionek i kolorów

Po stworzeniu i akceptacji logo trzeba dobrać kolory i czcionki. Dopasowanie musi być spójne i przejrzyste, aby zaprojektowane logo stało się wizytówką firmy lub osoby prywatnej. Tutaj dostrzegamy jak zaprojektowane logo 2d lub 3d tworzy całość projektu.

Prezentacja wyników

W tym etapie prezentujemy wyniki projektowania logo. Przedstawiamy różne wersje kolorystyczne i różne wersje typograficzne, klient wybiera ostateczną wersję projektu, a my zajmujemy się końcowymi poprawkami projektowanego przez nas logo 2d lub 3d dla twojej działalności.

Dostarczenie finalnej wersji

Finalny krok to dostarczenie przez nas wysokiej klasy waszej wizytówki firmy, jaką jest zaprojektowane przez nas logo, czy to w wersji 2d lub 3d. Po wpłacie ustalonej ceny za logo przesyłamy drogą elektroniczną wszystkie stworzone podczas projektowania materiały.